skip to Main Content

Viktoriaskolan, Skara

Viktoriaskolan är Skaras nya 7-9-skola placerad på Teglagärdet i utkanten av stadens centrum. Byggnaden är planerad för 600 elever i 7 arbetslag placerade i tre våningsplan samlade runt om ett centralt atrium. Genom atriet går skolans huvudtrappa med integrerad sittrappa som möter skolans centrala torg. Atriet är skolans sociala och samlande hjärta.

Viktoriaskolan är en öppen och ljus skolbyggnad, med visuell kontakt mellan klassrum, elevområden och mellan våningsplan. Lagområden är tydligt definierade som tårtbitar runt om atriet och öppenheten mellan områdena skapar glidande övergångar vilket möjliggör en generell användning med förändringar över tid. Ambitionen har varit en rationell men öppen och inkluderande byggnad som skapar närhet och främjar trygghet.

Skolans profilämnen, idrott och hälsa samt estetiska ämnen som musik och bild, är centrala och synliga på entréplan och blir något av det första man möter när man kommer in i byggnaden. Läget på entréplan möjliggör också för undervisning utomhus med direktutgångar från bland annat bildsalar och slöjdsalar.

Viktoriaskolans fasader är klädda med skärmtegel i en variation av brungrå nyanser. Fasadmaterialet är valt för att harmonisera med Skara domkyrka i sandsten vars torn man kan se från skolbyggnaden. Fönsterband spänner runt hela skolbyggnaden och binder ihop våningsplanen i ett dansande spel. I varje rum får man ett generöst dagsljusinfall och god utsikt över parken i Teglagärdet.

Viktoriaskolan

Skolform: 7-9-skola samt grundsärskola
Antal elever: 600
Färdigbyggd: 2017
Byggherre: Skara kommun
Arkitekt: AART architects
Yta: 11 000 m2 BTA
Läs mer om skolan på dess hemsida

Back To Top