skip to Main Content

Kymlingskolan, Sundbyberg

Tengbom har ritat en ny skola /förskola i den nya stadsdelen stora Ursvik i Sundbyberg, Kymlingeskolan. Skolan är planerad för ca 565 barn från F-6 inklusive förskola och har utformats i tre plan i souterräng för att spara skolgårdsyta på den relativt lilla tomten.

Tomten ligger centralt i den nya stadsdelen, men i konkurrens om marken fick skolan en av dom minsta och mest komplicerade tomterna. Skolans placering och volym anpassar sig efter den intilliggande kvartersstrukturen, med en tydlig entré direkt mot huvudgatan genom området. Bakom och vid sidan av skolan öppnar sig skolgården, som ska kunna användas av alla i det nya området.

Lokaler som rörelserum, matsal och hemkunskap är placerade i bottenplanet för att lätt gå att hyra ut och kunna användas av olika verksamheter i området. Skolans struktur invändigt är generell för att skapa flexibilitet över en längre tid. Alla delar kan användas av barn från förskoleåldern tom åk 6. Några av grupprummen tex är förberedda för att kunna bli skötrum när det behövs. Ateljéer ligger i direkt anslutning till öppna trappor som knyter ihop våningsplanen. Generösa fönsterpartier skapar en ljus och trivsam inomhusmiljö.

Utvändigt är byggnaden klädd med värmebehandlad furu som lämnats omålad och kommer att gråna vackert med tiden. Betong infärgad i en varm grön kulör har använts i sockelvåningen och på fasader mot innergården. I uppdraget ingår även fast och lös inredning samt mark och landskap.

Byggnaden uppfyller Miljöbyggnad klass Guld.

Kymlingskolan

Byggår: 2008-2013
BTA: 7650 m2
Plats: Sundbyberg, Stockholm
Uppdragsgivare: Sundbybergs Stad
Arkitektbyrå: Tengbom
Byggherre: Sundbyberg stad
Team: Lina Swanberg, Barbro Nygren, Kristofer Eklund, Stina Åberg, Banafsheh Nejad, Jan Arbman, My Tillback

Back To Top