skip to Main Content

Kattegattgymnasiet, Halmstad

Kattegattgymnasiets nya lokaler stod klara 2021. Här går 1600 elever och 180 personal. Skolan erbjuder både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Skolan är en nybyggnation som ersätter tidigare skollokaler från 60-,70- och 80-talet. Skolan byggdes i två etapper varav den första stod färdig för inflyttning under hösten 2020 och den andra etappen blev klar hösten 2021.

Byggnadens bruttoarea är 19 500m2 och har en yteffektiv planlösning i två plan med två centrala atriumgårdar i norr och söder. Dessa fungerar som två torgytor runt vilka alla huvudfunktioner i byggnaden är samlade. Oavsett om man vill ta sig till aula, bibliotek, café eller programmen inom teoretiska och verkstadstekniska områden, så når man dessa härifrån. Det södra atriet möter man innanför huvudentrén och det norra når man via en bred kommunikation från receptionen. Atriumgårdarna är en förutsättning för byggnadens kompakta planlösning då de släpper in ljus till de inre delarna av byggnaden.

Matsalen ligger i direkt anslutning till en lummig södervänd skolgård. Både matsal och utemiljö är utformad för att även användas som studieytor. Skolkomplexet är gestaltat för att trots sin storlek uppfattas som variationsrikt och med en skala som respektfullt förhåller sig till omgivningen. Materialen är genomgående gedigna med ljus tegelfasad, långa mörka fönsterband med inslag av gröna fasadglas. Den högsta mittersta byggnadskroppen är klädd i kopparfärgad bandplåt har i sin norra fasad ett stort glasparti för att ytterligare släppa in ljus i byggnaden. Glaspartiet ger även inblickar för allmänheten till det teknikcentrum som ligger direkt innanför med verkstäder och ateljéer.

Gör en rundvandring på Kattegattgymnasiet under ca 55 minuter och lyssna på nyckelpersoner som berättar om sina mål och erfarenheter. Bland andra rektor, arkitekt, representant för Hjärnberikad och lärare. 

Kattegattsgymnasiet

Kund: Halmstad kommun
Plats: Halmstad
Arkitekt: Fredblad
Byggherre: Skanska
Upphandlingsform: Totalentreprenad i samverkan
Storlek/yta: 19 500 kvm
BTA:
LOA:
Kostnad bygget:
Projekt start/slut: 2017-2021
Färdigställt: 2021
Läs mer: Hos Fredblads
Läs mer: SKANSKA-Kattegattgymnasiet
Foto bilder: Felix Gerlach

Back To Top