skip to Main Content

Hedlunda förskola, Umeå

Hedlunda Förskola är världens nordligaste internationellt certifierade passivhus.

Både arbetssättet och husets utformning är inspirerat av Reggio Emilia. Man arbetar också med ett fördjupat lärande kring genus och jämställdhet. Metoden är att utforska, undersöka, väva ihop och skapa mening i det som sker på förskolan och i samhället runt omkring oss. Med hjälp av föränderliga pedagogiska miljöer, många olika uttrycksformer och kommunikationssätt samt pedagogisk dokumentation strävar man efter att tillsammans bättre förstå, förundras, upptäcka, leka och lära för livet. Här finns sex hemvisten.

En av visionerna med förskolan var att skapa en planlösning som gör det lätt att orientera sig i byggnaden. Samtliga material är giftfria och nästan alla är förnybara, både inne och ute, och är valda med omtanke och med tanke på hur de kan upplevas av barnen.

Skolans huvudbyggnad är placerad i den del av tomten som är mest belyst av solen, med en tydligt markerad entré. Lokalerna är placerade längs med en lång axel – galleriet, med generösa ljusinsläpp. Flera möbler fungerar som fast inredning i skolan, så som fasta bokhyllor vid fönstren som i sin tur skapar djupa fönsternischer för barnen att krypa upp i.

Matsalen ligger i en separat byggnad och har sedumtak, detta för att visa på skolans miljötänk, eftersom de viktigaste åtgärderna för en 100 procent giftfri inomhusmiljö och den ekologiska hållbarheten är osynlig. Sedumtaket erbjuder dessutom god värme- och ljudisolering samt är ljuddämpande. Matsalen är även tänkt till att kunna användas för flera aktiviteter.

Byggnaden är ett internationellt certifierat passivhus och kommer även att bli certifierat enligt Sweden Green Building Council BREEAM. Skolan uppfyller dessutom de kommande kraven från ”NäraNollEnergiByggnader” enligt EU-direktiven 2020.

Hedlunda förskola var utvald till Nordiska paviljongen i Venedig 2016.

Läs intervju med arkitekten Jonas Kjellander om barnens perspektiv på sin fysiska miljö.

Hedlunda förskola

Byggherre: Umeå kommun
Förskolechef: Helena Oscarsson
Arkitekter: Jonas Kjellander, Thomas Greindl och Jens Hoff på Sweco architects
Storlek: sex hemvisten
Skolform: förskola
Färdigbyggd: 2014
Fotograf bilder: Felix Gerlach
Om Hedlunda på Umeå kommuns hemsida

Back To Top