skip to Main Content

Fredrik yrkesgymnasium, Haninge

Fredrikgymnasiet har utbildat yrkeselever på gymnasienivå sedan 1962 då skolan hette ”Centrala Verkstadsskolan i Handen”. Utbildningen är av sådan speciell art att den kräver en utrustning som står i överensstämmelse med den moderna industriutvecklingen. De lokaler som Fredrik­gymansiet hade blev ålderdomliga och slitna och beslutet blev att bygga delvis nytt.

Det nya yrkesgymnasiet omfattar program för bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport samt det industritekniska programmet. Skolan innehåller tillagningskök och matsal samt administration och elevcafé. Nybyggnaden har länkats ihop med det tidigare gymnasiet som med en inglasad gångbro skapar ett spännande spel mellan de två byggnaderna.

Sparsamt materialval – corténplåt, cederträ och råbetong – och ett enkelt formspråk spelar en viktig roll i pedagogiken genom att på ett begripligt och ärligt sätt visa hur man bygger ett hus och hur olika delar av det i samspel blir till en harmonisk helhet.

En kraftfull balk- och pelarportal klädd med cortén tar ner byggnadens skala mot parken men fungerar också som solavskärmning.

Solfångare på taket och värmelager under byggnaden står för dess uppvärmning. Markbeläggning på skolgård och vid möte med parken gestaltas som pixeltäcke av olika material som växter för att skapa en mjuk övergång mellan parkmark och skolgård.

På 10 000 kvadratmeter, i delvis två plan, och med högt i tak, ryms 600 elever. Här finns moderna maskiner och högteknologiska verktyg så att eleverna sedan kan känna igen sig i när de kommer ut i det framtida arbetslivet.

Innerväggarna är gjorda i ljuddämpande glas så att det känns ljust och luftigt samtidigt som alla kan se vad alla gör och få en inblick i vad som händer.

Fredrikgymnasiet har fått mer än en halv miljon kronor från Skolverket för utveckling av de sökbara lärlingsutbildningarna inom bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och vvs- och fastighetsprogrammet. Därutöver finns lärlingselever på industritekniska programmet.

Skolans webbplats

Arkitektens webbplats

Fredrik Yrkesgymnasium

Klar: 2014
Arkitekt: Cedervall arkitekter

Back To Top