skip to Main Content

Brogårdaskolan, Bjuv

”Inifrån och ut”. Det var ledorden under byggprocesen av Brogårdaskolan i Bjuv, där elever och pedagoger hjälpt till att utforma skolinredningen helt efter verksamhetens behov.

I Skånska Bjuv såg kommunen ett behov att rusta upp den gamla Brogårdaskolan, och samtidigt hjälpa den pågående utvecklingen av kommunen från ett brukssamhälle till en plats där människor väljer att bo. De tog ett beslut om att bygga en helt ny skola i anslutning till den gamla, och tillsammans med NCC och Codesign uppfördes en unik skola där alla ytor, även utomhus, kan användas för pedagogisk verksamhet. Målet var inte enbart att bygga en ny skolbyggnad, utan också att skapa en plats med ”vi”-känsla för barn, pedagoger, lärare och föräldrar att vistas i. En plats skapad efter verksamhetens behov, och som samtidigt tillför orten någonting.

Utformad av skolexperter

Skolan består av en tredelad huskropp i tegel med högt dagsljusinsläpp, där klassrummen har nära kontakt med omgivande natur. Alla ytor är utformade ”inifrån och ut”, med skolans pedagogiska behov som högsta prioritet. Elever och pedagoger har konsulterats under uppförandet av skolan och har fått komma med förslag som bland annat inneburit en begränsad höjd på hyllor och att skolmiljön utformats så att de vuxna har bättre uppsikt över barnen.

– Barn är experter på hur det känns att gå i skolan och vet hur krångligt det kan vara när ett handtag sitter för högt upp eller när det är för stimmigt i klassrummet, berättar Linda Gustafsson-Lutener, arkitekt på Codesign.

Anpassat efter ålder

Husets olika delar har också utformats efter barnens åldrar. De minsta barnen huserar i en koja medan de äldre har fått en scen. Att skapa möjlighet för olika sätt att lära har även gett avtryck på skolmöblerna. Här används till exempel stolar anpassade för olika sittställningar och särskilda studieplatser har skapats utanför klassrummen. Tanken är att minimera tomma korridorsytor, och istället göra plats för små krypin och andra avskärmade utrymmen där eleverna kan sätta sig, själva eller i grupp, och arbeta i lugn och ro. Input interiör har upphandlat såväl skol- som miljömöbler, mattor, arbetsstolar- och bord till arbetsplatserna samt specialsnickerier till projektet.

Skolan har öppnat och undervisningen är i full gång, men helt färdigställd blir Brogårdaskolan kanske aldrig. En del i behovanspassningen är att skolmiljön i framtiden kan komma att användas på sätt som idag inte går att förutse.

Brogårdaskolan

Färdigställd: 2019
Beställare: Bjuvs kommun
Arkitekt: Codesign
Byggherre: NCC
Kontaktperson NCC Skola: Åza Bengtsdotter Henriksson
Inredningsleverantör: Input interiör

FOTO / MATILDA KJELL

Back To Top